Algemene voorwaarden

 • Het bedrag van deze factuur is contant betaalbaar te Oosterwijk-Westerlo

 • Klachten dienen te geschieden binnen de 3 dagen na levering van de goederen of diensten, voor wat de gebreken aan deze goederen of diensten betreft en binnen de 3 dagen na datum van deze factuur voor wat de inhoud van deze factuur betreft.

 • Indien het bedrag van deze factuur niet volledig wordt vereffend binnen de 8 sagen na factuurdatum zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling , enkel door het feit van niet-betaling een intrest van 10% per jaar worden aangerekend op het nog verschuldigde saldo.

 • Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat elk bedrag dat binnen de genoemde betaaltermijn niet betaald is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding zal verhoogd worden met 10%. Partijen gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze vergoeding het schadebedrag vertegenwoordigt dat redelijkerwijze te voorzien was als schade wegens niet uitvoering of gebrekkige uitvoering.

 • Elke betwisting in verband met de uitvoering van de overeenkomst en/of de factuur valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Turnhout of de vrederechter van het kanton Westerlo.

 • Het aanvaarden van deze factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden.

 • De door ons opgegeven leveringstermijn is indicatief en kan bij niet-naleving geen aanleiding geven tot een schadevergoeding.

Man in de kou

Wij laten u niet in de kou staan!

Nieuwe cv-ketel, onderhoud, loodgieterswerk of een badkamer-renovatie in de regio Westerlo of daarbuiten?

Regio

KG C.V. & Sanitair is voornamelijk actief in het plaatsen van centrale verwarming en sanitair in De Kempen. Maar vergis je niet, wij mochten onze kwalitatieve diensten al uitvoeren van het West-Vlaamse Knokke-Heist tot in Durbuy, de kleinste stad van België!

Hier kom je ons het vaakst tegen

 • Westerlo

 • Olen

 • Herselt

 • Geel

 • Hulshout

 • Herentals

 • Herenthout

 • Laakdal

 • Heist-op-den-Berg

 • Wiekevorst

 • Booischot

 • Grobbendonk

KG Logo

KG C.V. & Sanitair BV

Oosterwijk 73, 2260 Westerlo
kevin@kgcv.be
0478 83 34 98

BTW: BE0832.826.756

Naar boven

Created with ❤️ by Digital Work
©2021 KG C.V. & Sanitair